SŤAHUJEME SA :-)

 

od stredy 28.09.2022

Vás vítame v nových priestoroch autoškoly

MASARYOVA 25A

(oproti bývalej autoškole, vedľa Shell, bývala budova Pošty 2)

 

 

OZNAMUJEME VÁM NOVÉ telefónne číslo

do kancelárie Autoškoly Šváby

0919 490 409

 !!!

Pracovná doba:

Pondelok - Štvrtok

08:00 - 16:00

Piatok

08:00 - 14:00

 

 **********************

 

NOVINKA

ohľadom skúšok na získanie vodičského oprávnenia elektronicky

 

317/2021 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z.z.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8§ 85 a § 91 ods. 16 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

 

Čl.I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z.z. sa mení takto:

V čl. II sa slová "1. septembra 2021" nahrádzajú slovami "1. januára 2023".

 

Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. augusta 2021.

 

Roman Mikulec v.r.

 *****************************

 

Už aj v Autoškole šváby

Kurzy prvej pomoci už aj u nás 

Kurz PRVEJ POMOCI v autoškole Šváby je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie,

žiadateľov o kvalifikačné karty vodičov, širokú verejnosť, organizácie, BOZP ....

cena kurzu: 25,-Eur

 

POZOR

NOVÝ CENNÍK

od 13. septembra 2022

 

a) VO sk. B ................................. 850,-Eur

b) VO sk. A2, A............................ 790,-Eur

c) VO sk. A1................................ 720,-Eur

d) pre verejnosť: 1 x 45 minút.......... 30,-Eur

f) kondičná jazda pred skúškami: 1 x 45 min...25,-Eur (pre našich uchádzačov o vodičské oprávnenie sk. B)

 

 NAJNOVŠIE TESTY na vodičák, s doplnenou platnou legislatívou od 1.4.2020

na skupinu A+B aj C+D+T

 

POLICAJNÉ TESTY originál (sk. A + B)

 

POLICAJNÉ TESTY originál (sk. C,D,T)

 a l e b o

https://www.testynavodicak.eu/

 a l e b o

https://soferuj.sk/testy

 

 

 Možnosť objednania prepravy AUTOBUSOM Iveco Eurorider

na školské výlety, pracovné výlety, svadby.......

bližšie info: 0907 697 347